Εταιρική Ταυτότητα     Ανθρώπινο Δυναμικό    Πεδία Δραστηριοτήτων

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΗΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελείται κυρίως από μια ομάδα νέων μηχανικών οι οποίοι σας προσφέρουν ολοκληρωμένες, εξειδικευμένες, τεχνικά άρτιες και οικονομικά συμφέρουσες λύσεις σε σχέση με την επένδυσή σας.

 • Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι και Πολιτικοί Μηχανικοί εγγυώνται την βέλτιστη επιστημονική λύση για κάθε ιδιαίτερη περίπτωση.
 • Εξειδικευμένο συνεργείο από επιλεγμένους ηλεκτρολόγους, τεχνίτες και εργοδηγούς εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου.
 • Εξωτερικοί συνεργάτες (Νομικοί, Οικονομολόγοι, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος) διασφαλίζουν τη συνεχή υποστήριξη σε όλο το φάσμα των εμπλεκομένων διαδικασιών.


 • Ολόκληρη η ομάδα παραμένει δίπλα σας μετά την υλοποίηση του έργου ώστε να διασφαλίσει την άριστη λειτουργία και τη μέγιστη απόδοσή του καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του.
  Share

  Slideshow widget

  ΑΡΧΙΚΗ  |   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  |   Φ/Β ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ  |   Φ/Β ΠΑΡΚΑ  |   ΑΥΤΟΝΟΜΑ Φ/Β  |   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  |   ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ  |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Copyright ©2011, ΗΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, website created by Pro.Compute www.procompute.gr