Εταιρική Ταυτότητα     Ανθρώπινο Δυναμικό    Πεδία Δραστηριοτήτων

Πεδία Δραστηριοτήτων

Η ΗΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει δημιουργήσει μια πολυσύνθετη ομάδα και έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες συνεργασίες ώστε να μπορεί να αναλάβει και να διεκπεραιώσει επιτυχώς κάθε στάδιο της επένδυσης σε ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα, ανεξάρτητα από τον τύπο και την ισχύ του.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης του χώρου σας, παρουσίαση όλων των εναλλακτικών επιλογών και επιλογή της βέλτιστης λύσης ανά περίπτωση.
 • Ανάλυση χρημαρτορροών επένδυσης


 • Σύνταξη και κατάθεση φακέλων αδειοδότησης

 • Σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων αδειοδότησης καθώς και παρακολούθηση των διαδικασιών μέχρι τελικής έγκρισης.


 • Σχεδίαση Φ/Β Συστήματος, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, Μελέτη Εφαρμογής Χρηματοοικονομική Μελέτη

 • Σχεδίαση Φ/Β Συστημάτων κάθε κλίμακας (Φ/Β Συστήματα επί οικιακών και βιομηχανικών στεγών, Φ/Β Πάρκα) και εκπόνηση αναλυτικής τεχνικής μελέτης (χωροθέτηση, ηλεκτρολογική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) από εξειδεικευμένους διπλωματούχους μηχανικούς.
 • Οικονομοτεχνική μελέτη και αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου (υπολογισμός IRR, ανάλυση χρηματορροών, ανάλυση ευαισθησίας).
 • Αναλυτική οικονομική προσφορά και τεχνική πρόταση.


 • Χρηματοδότηση

 • Στρατηγικές συνεργασίες με τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης με τους καλύτερους όρους της αγοράς.


 • Προμήθεια εξοπλισμού

 • Δυνατότητα προσφοράς μεγάλης γκάμας προϊόντων υψηλής ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς.


 • Εγκατάσταση

 • Τα συνεργεία των έμπειρων ηλεκτρολόγων και τεχνικών υπό την καθοδήγηση ειδικευμένων μηχανικών και εργοδηγών αποτελούν εγγύηση της άριστης και γρήγορης εγκατάστασης των Φ/Β Συστημάτων.


 • Συντήρηση

 • Δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και συντήρησης των Φ/Β Συστημάτων ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.
 • Διαρκής έλεγχος και άμεση διόρθωση σε περίπτωση βλάβης. • Συγκριτικά πλεονεκτήματα

  Αρτιότητα Σχεδιασμού – Μελέτης
  Βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας
  Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών στις εγκαταστάσεις μας
  Share

  Slideshow widget

  ΑΡΧΙΚΗ  |   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  |   Φ/Β ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ  |   Φ/Β ΠΑΡΚΑ  |   ΑΥΤΟΝΟΜΑ Φ/Β  |   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  |   ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ  |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Copyright ©2011, ΗΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, website created by Pro.Compute www.procompute.gr