Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα

Η ΗΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναλαμβάνει τη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή Αυτόνομων και Υβριδικών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, εξειδικευμένα για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Με την ξεχωριστή αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης, παρέχει μεγάλη ευελιξία και εξασφαλίζει πως το εκάστοτε Φ/Β Σύστημα θα ανταποκρίνεται πλήρως στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες.

Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Καταγραφή ενεργειακών απαιτήσεων.
 • Ενεργειακή μελέτη συστήματος
 • Κατασκευή-Εγκατάσταση Αυτόνομου ή Υβριδικού Συστήματος.
 • Προληπτική Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη


 • Τα Αυτόνομα και τα Υβριδικά (συνδυασμός των φωτοβολταϊκών με κάποια άλλη πηγή ενέργειας, όπως ανεμογεννήτριες ή μηχανές diesel) Φωτοβολταϊκά Συστήματα αποσκοπούν στο να προσφέρουν ενεργειακή αυτονομία σε μια απομονωμένη από το δίκτυο εγκατάσταση, όπως:

 • Οικίες απομακρυσμένες από το δίκτυο σε τέτοια απόσταση που το κόστος διασύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ είναι απαγορευτικά υψηλό.
 • Οικίες που για δεν δύναται να ηλεκτροδοτηθούν από το δίκτυο.
 • Κτηνοτροφικές ή γεωργικές μονάδες απομακρυσμένες από το δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις.
 • Αντλητικά συστήματα υδροδότησης.
 • Κινητές εγκαταστάσεις (τροχόσπιτα, κτλ).
 • Share

  Slideshow widget

  ΑΡΧΙΚΗ  |   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  |   Φ/Β ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ  |   Φ/Β ΠΑΡΚΑ  |   ΑΥΤΟΝΟΜΑ Φ/Β  |   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  |   ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ  |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Copyright ©2011, ΗΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, website created by Pro.Compute www.procompute.gr