Γενικά Στοιχεία    Γιατί μαζί μας    Συχνές Ερωτήσεις

Φ/Β Στέγες - Γενικά Στοιχεία

Βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος κινήτρων:

• Εξαιρετικά υψηλή τιμή πώλησης κιλοβατώρας (5 φορές μεγαλύτερη από την τιμή αγοράς της)
• 25ετής σύμβαση πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας για εξασφαλισμένο, σταθερό και προβλέψιμο εισόδημα
• Μηδενικός φορολογικός συντελεστής
• Ευνοϊκή τραπεζική χρηματοδότηση (έως 100%)


Δυνατότητα εγκατάστασης σε:

• Μονοκατοικίες, πολυκατοικίες
• Βιομηχανικά κτίρια, επιχειρήσεις, αποθήκες
• Σχολεία, πνευματικά κέντρα, άλλα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια


Οφέλη από την εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος

Α. Οικονομικά

Εγκατεστημένη Ισχύς Συστήματος

10 kWp

Απαιτούμενη επιφάνεια

130 τ.μ. σε επίπεδη οροφή

80 τ.μ. σε κεκλιμένη οροφή

Ετήσια Έσοδα από την πώληση ενέργειας

8.300 ευρώ

Ετήσια Έξοδα (Συντήρηση, ασφάλιση, κλπ)

400 ευρώ

Τρόπος Χρηματοδότησης

100% Ιδία συμμετοχή

100% τραπεζικός δανεισμός

Απαιτούμενα κεφάλαια

 35.000 ευρώ

0

Μέσο καθαρό έσοδο

7.900 ευρώ /  έτος

660 ευρώ /  μήνα

5.770 ευρώ  /  έτος

480 ευρώ  /  μήνα


Σημείωση: Οι παραπάνω υπολογισμοί έχουν γίνει θεωρώντας ενδεικτικό κόστος επένδυσης 35.000€
      (σε τιμές Ιουνίου 2011), ετήσια ενεργειακή απόδοση 1570 kWh/kWp (στην περιοχή της Αργολίδας
      υπό βέλτιστες συνθήκες προσανατολισμού) και τιμή πώλησης ενέργειας ίση με 0,55 €/kWh.Β. Περιβαλλοντικά

Η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εξοικονομείται από ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε διάρκεια 25 ετών ισοδυναμεί, ενδεικτικά, με:

• Την ποσότητα CO2 που απορροφάται από 500 δέντρα στην ίδια περίοδο ή
• Την ποσότητα CO2 που εκπέμπει ένα μέσο αυτοκίνητο όταν αυτό έχει διανύσει 1.800.000 χλμ.
Share

Slideshow widget

ΑΡΧΙΚΗ  |   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  |   Φ/Β ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ  |   Φ/Β ΠΑΡΚΑ  |   ΑΥΤΟΝΟΜΑ Φ/Β  |   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  |   ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ  |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright ©2011, ΗΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, website created by Pro.Compute www.procompute.gr