Γενικά Στοιχεία    Γιατί μαζί μας    Αδειοδοτική Διαδικασία    Συχνές Ερωτήσεις

Φ/Β Πάρκα - Αδειοδοτική Διαδικασία

Συστήματα <500 kWp

1. Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων – ΕΠΟ (ή έκδοση ΕΠΟ     αν χρειάζεται – συνήθως σε προστατευόμενες περιοχές).
2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία.
3. Αίτηση στο τοπικό (<100 kWp) ή περιφερειακό (>100 kWp) γραφείο της ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης.
4. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΔΕΣΜΗΕ.
5. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος.


Συστήματα 500-1000 kWp

1. Αίτηση στην Περιφέρεια για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία.
3. Αίτηση στο περιφερειακό γραφείο της ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης.
4. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΔΕΣΜΗΕ.
5. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος.


Συστήματα >1000 kWp

1. Αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για έκδοση Άδειας Παραγωγής.
2. Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης (περιλαμβάνει και έκδοση ΕΠΟ).
3. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία.
4. Αίτηση στον ΔΕΣΜΗΕ για προσφορά όρων σύνδεσης.
5. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με ΔΕΣΜΗΕ.
6. Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση Άδειας Λειτουργίας.
7. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος.
Share

Slideshow widget

ΑΡΧΙΚΗ  |   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  |   Φ/Β ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ  |   Φ/Β ΠΑΡΚΑ  |   ΑΥΤΟΝΟΜΑ Φ/Β  |   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  |   ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ  |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright ©2011, ΗΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, website created by Pro.Compute www.procompute.gr