Γενικά Στοιχεία    Γιατί μαζί μας    Αδειοδοτική Διαδικασία    Συχνές Ερωτήσεις

Φ/Β Πάρκα - Γενικά Στοιχεία

Η ΗΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναλαμβάνει την ανάπτυξη, μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, προσφέροντας απόλυτα ολοκληρωμένες λύσεις με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου.

Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Ανάπτυξη – Σχεδίαση:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, αδειοδοτικές μελέτες, εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων για ενδεχόμενη χρηματοδότηση ή επιδότηση.
 • Τεχνικοοικονομικές μελέτες.
 • Προμελέτες εγκατάστασης.
 • Τοπογραφικές μελέτες.
 • Μελέτες εφαρμογής.
 • Μελέτες ενεργειακής βελτιστοποίησης, με τη χρήση των πιο έγκυρων λογισμικών εξομοίωσης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.


 • Κατασκευή:

 • Γενικές χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης.
 • Εργασίες σκυροδέτησης συστήματος στήριξης, πασσαλόμπηξη, μπετόμπηξη.
 • Οικοδομικές εργασίες (κατασκευή οικίσκων, περίφραξη κτλ).
 • Μηχανολογική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση (εγκατάσταση συστήματος στήριξης, Φ/Β πλαισίων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού χαμηλής και μέσης τάσης, εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας).

 • Διαχείριση έργου, Επίβλεψη, Έλεγχοι εγκατάστασης, Θέση σε λειτουργία.

 • Παρακολούθηση λειτουργίας , Προληπτική Συντήρηση, Ασφάλιση Συστήματος, Τεχνική υποστήριξη .

 • Εγγύηση καλής λειτουργίας.
 • Share

  Slideshow widget

  ΑΡΧΙΚΗ  |   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  |   Φ/Β ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ  |   Φ/Β ΠΑΡΚΑ  |   ΑΥΤΟΝΟΜΑ Φ/Β  |   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  |   ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ  |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Copyright ©2011, ΗΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, website created by Pro.Compute www.procompute.gr